Kagamitan sa Pagsisiyasat
 
 
 

Mag sign in
Kagamitan sa Pagsisiyasat

Login to Examinare

 

Bakit mayroong dalawang logins?

Ang unang login ay para sa iyong kostumer zone. sa kostumer zone, hahawakan mo ang iyong biling at kontrata. Ang Survey Tool ay mayroong sariling login at pinuprotektahan mula sa billing data. At hindi ito pangkaraniwang para sa manager na hawakan ang billing at workers login para sa Survey Tool lamang.