Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

Administraribo na Gumagamit

Para gumawa ng administratibong gumagamit, pumunta sa "Settting" -> "Mga gumagamit" at pagkatapos ay maaari kang pumili ng "Rehistradong Gumagamit".

Punan ang impormasyon para sa gumagamit ang pindutin ang button na may markang "Save".