Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

Isaayos / Tanggalin

Para baguhin / burahin ang administratibong gumagamit, magpunta sa "Settings" -> "Mga gumagamit" at I-click ang "pen" icon para sa pagsaayos o ang "Krus na Pula" para tanggalin ang administratibong gumagamit.