Pook na botohan

GUMAWA NG PAGBOBOTOHAN

Sa iyong Examinare account maaari kang gumawa ng pagbobotohan, ang botohan na ito ay maaaring maipalabas sa iyong website, ang mga tao ay maaaring mag SMS o Twitter sa kanilang tugon diretso sa iyong botohan at ang resulta ay makikita ng real-time.

Para gumawa ng botohan, magpunta sa “Magic Polls”->”Gumawa ng bago”. Ipasok ang tanong na nais mong itanong at i-click ang button na may markang “Gumawa”

Ngayon nagawa na ang iyong botohan maaari kang magpatuloy sa paggamit ng libreng teksto ng botohan. Ibig sabihin na ang mga botante ay maaaring magpadala ng kahit anong sagot para dito.

Para mag dagdag ng pagpipilian para gawin itong Botohan na Maraming pagpipilian na boto, I-click sa ibaba na tinatawag “Mag dagdag ng pagpipilian”. Mag dagdag ng pa-isa isang pagpipilian, ang botohan ay mag a-update ng awtomatiko.