Pagboto sa pamamagitan ng Twitter

Para sa mga bumoboto at mapagana ang pag tweet sa kanilan g sagot kailangan nilang idagdag ang gumagamit examinare on Twitter.

Para bumoto sa pamamagitan ng Twitter, ang iyong mga tatanggap ay dapat mag padala ng #hashtag ipakita sa "Buod"-seksyon. Ito ay mag papagana ng Examinare para hanapin ang Tweet at idagdag ang resulta sa iyong botohan.

Ang #hashtag ay ipapasok sa taas ng "Buod"-seksyon, kasunod ng logo ng Twitter.

Halimbawa:

#TWMP10104 1

Ang tweet #hashtag ay laging papalitan kasama ang SMS-na numero at maaari kang mag tweet ng maramihan "hashtags mula sa SMS-na connectors.