Paganahin ang iyong Pagsisiyasat

Para magwa ang pag palawak ng Pagsisiyasat para sa iyong mga sumasagot kailangan mong I-activate muna ang Pagsisiyasat. Mayroong 3 klaseng paraan.

Pribadong web na pagsisiyast

Perpekto kung nais mo lang ang mga sumasagot na sumagot.

Pribadong pagsisiyasat sa di kilalang web

Perpekto kung nais mo lang ang mga sumasagot na sumagot.
Ang boto ng mga sumasagot 100% di kilala.

Pampublikong web na pagsisiyasat

Perpekto para sa iyong website na magbibigay ng di-kilalang sagot.

Simulan sa pamamagitan ng pag-click sa "Activate" at pillin ang paglilimbag na paraan. Pagkatapos ng activation ng iyong Pagsisiyasat maaari mona i-publish o ipadala ang pagsisiyasat sa iyong mga sumasagot sa pamamagitan ng pag-click ng tab "Ipamahagi" o "Pribado Pagsisiyasat sa di kilalang web" maaari mong gamitin ang mga sumusunod na paraan sa ibaba para ipadala ang Pagsisiyasat sa iyong mga sumasagot.