Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

Ipadala ang iyong Pagsisiyasat sa pamamagitan ng Email

Para ipadala ang iyong Pagsisiyasat sa iyong mga sumasagot na naka rehistro sa iyong account maaari kang magpunta sa seksyon "Ipamahagi" at pillin ang "Email" na pagpipilian.

Ipasok ang "Paksa ng iyong email na mensahe","Mensahe" at I-check ang mga sumasagot sa kaliwang bahagi.

Kapag ikaw ay masaya sa mga mapagpipilian maaari mong I-click ang buttong na may marking "Pumunta pasulong at ipadala".

Paalala na ang iyong email ay magtatagal ng 1 oras depende sa dami ng mga sumasagot na galing sa kaparehong domain pangalan na iyong pinapadalhan. Ang natitirang oras ay naaapektohan sa pamamagitan ng dami ng mga sumasagot sa iyong listahan ng iyong pagpapadalhan.

(Your Survey must be activated in “Private web survey” or “Private Anonymous Web Survey” to be able to use this function.)