Gumawa ng imbitasyon Window para sa Websites

Para mag-imbita ng bisita sa iyong website maaari mong gamitin ang aming gawang Pop-up na framework. Ang pag-andar na ito ay naiiba sa karaniwang Pop-ups dahil ito ay hindi ipinagbabawal ng mga Antivirus at Popup blockers.

Magsimula sa pamamagitan ng paglathala ng iyong pagsisiyasat sa “Pampublikong Paraan”. Pumunta sa “Pagsisiyasat”->”Isaayos” sa pagsisiyasat na nais mong idagdag sa pop-up window at i-click “Ipamahagi”. Dito makikita mo ang mapagpipilian na tinatawag na “Alternatibo” (JavaScript Pop-up)

Kung pakiramdam mo na ang iyong imbitasyon na window ay handa ng ipamahagi gayon ay I-click ang “Ipakita” button para makuha ang code na kailangan mong ipasok sa website. Ang inbitasyon na window ay magpapakita kada isang beses bawat bisita ng website. Kung kailangan mo ng tulong para ayusin ang daloy disenyo ng karinawang inbitasyon window gayon ay makipag-ugnayan sa aming grupo ng suporta.

Paalala: Baka mayroong paalala sa pag dagdag ng imahe sa pagsasaayos na patlang. Ang paalala na ito ay karaniwan at maaari mong di pansinin. Kung kailangan mo ng tulong gayon ay makipag-ugnayan sa aming grupo ng suporta.