Ipadala ang iyong Pagsisiyasat sa pamamagitan ng SMS

Para ipadala ang iyong Pagsisiyasat sa iyong mga sumasagot mag rehistro sa iyong account maaari kang magpunta sa seksyon “Ipamahagi” at piliin ang “SMS” na pagpipilian.

Ipasok ang “Mensahe” at I-check ang mga sumasagot sa kaliwang bahagi.

Piliin ang ASC-II o UNICODE ng iyong SMS. Ito ay maaaring tunog teknikal para sa iyo pero ito ay madali lang, Kung iyong gagagmitin ang teksto na galing sa wika na ipinasok sa haligi ng Unicode gayon ay I-check ang pagpipilian o i-check ang ASC-II.

(Ang iyong Pagsisiyasat ay dapat aktibo sa “Pribadong pagsisiyasat sa web” o “Pribadong di kilalang Pagsisiyasat sa Web” at magkaroon ng SMS-kredit sa iyong account para magamit itong pag-andar. SMS-kredit ay maaaring ma order sa pamamagitan ng taong responsable sa iyong account sa aming Customer Zone login.)