Mga tatanggap

GUMAWA NG MANO-MANONG MGA TATANGGAP

Para gumawa ng mga tatanggap, pumunta sa "Mga tatanggap" -> "I-rehistro ang Tatanggap". Punan ng angkop na patlang at siguraduhing ipasok ang impormasyon para sa patlang na may markang Pula at isa sa mga patlang na may markang Asul dahil ito ay sapilitan na patlang.
Kung wala itong patlang ang Examinare ay hindi makakapag padala ng emails o SMS para sa iyong mga tatanggap.

Tip : Kung wala ka o gusto mong mag-dagdag ng pangalan ng tatanggap maaari mong idagdag ang email address bilang kanilang mail.