Pahabain ang Patlang ng mga Tatanggap

Examinare Survey Tool kasama ang pre-loaded na may isang hanay ng demograpikong impormasyon na maaaring gamitin sa malakas na impormasyon at pag-uulat sa kanila.

Minsan may pangangailangan para palawakin kasama ang napiling boxes, checkboxes at textfields para gumawa ng pagsasama at pag-papatakbo ng malumanay. Ito ay kung paano mo palawakin ang lugar ng mga tatanggap sa iyong account:

1. Pumunta sa “Pagsasaayos”
2. Pumunta sa “Mga tatanggap”
3. Para mag dagdag ng mga tatanggap na patlang, punan ang impormasyon at I-click ang save.

Lahat ng bagong patlang ay ilalagay sa ibaba ng listahan.
Opsyonal na Hakbang : Kung nais mong ayusin / ilipat ang tatanggap na patlang sa iyong profile gayon ay maaari mong gamitin ang links sa patlang na nais mong isaayos o ilipat.