Resulta at Tsart

PAG-ARALAN KASAMA ANG TULONG NG CHART-VIEW

Para pag-aralan ang resulta at makita ang resulta ng real-time, pumunta sa “Resulta at Charts” na seksyon para sa iyong Pagsisiyasat.
I-click ang “Pagsisiyasat”->”Resulta at Charts” sa iyong Pagsisiyasat. Makikita mo ang iyong resulta sa iyong pagsisiyasat sa iyong Screen.

Kung nais mong ibukod ang isang bahagi ng pag-uulat madali mo lang ibukod ang parti na ito sa live-report. Para ibukod ang parti ng live report, i-click ang [-] kasunod ng pagpipilian. Ang live-reporting ay muling kalkulahin bawat oras na I-click mo ang pagpipiliian para ibukod. Para muling masama ang pagpipilian, madali lang gawin ito sa pamamagitan ng pag-click sa di-napiling pagpipilian ulit.

Kung nais mong ibukod ang ibat-ibang pagpipilian sa parehong tanong maaari mo muna ibukod ang pagpipilian na nais mong panatilihin pagkatapos i-click ang baliktaran na pagpipilian sa ibaba ng teksto, sa ganitong paraan makaka ipon ka ng oras sa live-reporting na yugto.