Awtomatikong teksto ng Pagsusuri

Sa aming Awtomatikong Pag-aaral ng Teksto ang iyong libreng tanong na teksto ay mapag aaralan para sa madalas na nangyayaring parirala at ito ay ipinapakita kasama ang laki ayon sa mas karinawang parirala. Sa pag andar ang mas karaniwang salita ay masasala at tatanggalin para ang pag-uulat ay hindi maglalaman ng parirala tulad ng "hi" at "and".

PALITAN ANG SETTING PARA SA AWTOMATIKONG TEKSTO NG PAG-AARAL SA LAHAT NG PAG-UULAT.

Para palitan ang setting sa Awtomatikong Teksto ng Pag-aaral na pag andar ito ay magagawa sa "Settings" -> "Pag-uulat". Settings ay mapapalitan para sa lahat ng iyong pag-uulat sa iyong account.

PALITAN ANG SETTING PARA SA AWTOMATIKONG TEKSTO AT PAG-AARAL SA BAWAT ISANG PAG-UULAT.

Pumunta sa "Isaayos" sa iyong Pagsisiyasat at I-click ang "Advanced Setting". Doon maaari mong palitan ang setting para sa bawat isang pag-uulat. Dito maaari moring ma-adjust ang pinakamaliit na bilang ng salita at bilang ng boto para ipakita sa salita sa teksto ng pag-aaral.