Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

Ipakita ang katayuan ng inanyayahan na tatanggap

Itong klase ng pag-uulat ay magagamit sa loob "Resulta & Charts" seksyon ng iyong Pagsisiyasat. I-click ang button na may markang "Mga tatanggap" at ikaw ay makakakita ng ibat ibang katayuan ng pag-uulat at mapag pipilian.