Muling pagsasaayos ng iyong password

Kung gusto mo na palitan ang iyong password kailangan mo na makipag-ugnayan sa tao na responsable para sa iyong account, kung ikaw ang taong responsable maaari mong palitan ang password sa loob ng "Customer Zone". Paalala: Sa unang pag sign in mo sa iyong Customer Zone ay kailangan mo na palitan ang iyong password at pumili ng sariling password.