Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

SMS-in Connectors

Sms-in Connectors™ ay ang aming rebolusyonaryong sistema kung saan maaari mo na i-connect ang paggawa kapag ang parirala ay ipinadala san numero ng telepono na naka connect sa sistema. Sa tulong ng isang karaniwang SMS ang iyong mga tatanggap ay maaaring mag padala ng mensahe sa sms na parirala at boto sa isa sa iyong botohan o kaya ikaw ay magkaroon ng sistema para magpadala ng sms na tugon kasama ang link para sa tiyak na pagsisiyasat.

Para magsimula kailangan mo na gumawa ng SMS-in Connector, Kung nais mong bumuo ng random SMS-in Connectors para sa Magic Poll gayon ay gumawa ka ng Magic Poll at ang sms-na parirala ay awtomatikong ma bubuo.