Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

Bumuo ng SMS-in Connector

Pumunta sa "Settings"->"SMS-in Connectors" at I-click ang berdeng button na tinatawag "Create New". Dito dapat mong ipasok ang pariralang na nais mo sa sistema i-reserba para sa iyong Magic Poll o Pagsisiyasat at I-click ang button na may markang "Search".

Ipapakita ngayon sa iyo ang numero ng telepono na gumagana at maaaring gamitin sa iyong SMS-na parirala. Kapag ang iyong pariral na ipinasok ay hindi pwede gayon ay maghanap muli o makipag-ugnayan sa Examinare Sales Team tungkol sa pag order ng iyong sariling numero sa SMS-na Numero.

Kung iyo ng nakita ang kombinasyon na nais mong gamitin I-click ang "+" na simbolo para ma idagdag sa iyong listahan.

Ipapakita ngayon sa iyo ang SMS-na parirala na maaaring magamit sa iyong account sa pamamagitan ng pag-punta sa "Settings"->SMS-in Connectors. Para magpatuloy sa SMS-na parirala I-click ang Connect at piliin kung nais mong isama sa iyong Pagsisiyasat o Magic Poll.

Piliin ang pangalan ng iyong Pagsisiysat / Magic Poll at kapag pinili mo na isama ang Pagsisiyasat gayon ay maaari kang mag dagdag ng parirala na maipapadala kasama ang link pabalik sa mga tatanggap.

Para gamitin ang SMS-in para sa iyong Pagsisiyasat kailangan mo na mag order SMS-credit mula sa Examinare. Pumunta sa iyong account sa iyong Customer Zone para sa iba pang impormasyon.