Gumawa / Pagsaayos ng Pagsisiyasat

PARA GUMAWA NG BAGONG PAGSISIYASAT, SUNDAN ANG MGA HAKBANG SA IBABA:

Simulan sa pamamagitan ng pag click sa "Pagsisiyasat" sa talaan, I-click ang "Paggawa ng bagong Pagsisiyasat" sa gilid ng talaan. (Tignan ang paggawa na seksyon sa ibaba)

Kung gusto mo na magdagdag ng bagong tanong sa kasalukuyang Pagsisiyasat pumunta ka sa "Pagsisiyasat"->"Pagsasaayos" sa Pagsisiyasat na nais mong ayusin.

Punan ng pangalan ang iyong Pagsisiyasat, ang pangalan ay hindi makikita ng iyong mga sumasagot, pagkatapos ay pillin ang iyong paraan sa Pagsagot ayon sa instruksiyon sa ibaba:

MARAMING MAPAGPIPILIANG TANONG (1 MAAARING SAGOT)

"Maraming pagpipiliang tanong (1 posibleng sagot)" ay mag bibigay sa iyong mga tumatanggap ng maraming tugon kung saan maaari silang pumili ng isa. Ipasok ang iyong napili sa patlang "Mga pagpipilian (1 bawat helira)".

Kung nais mo na ang iyong mga tumatanggap na makapag pasok ng teksto habang ginagamit halimbawa ang pagpipilian "Iba pa" gayon ay maaari mong paganahin 1 pagpipilian bilang isang libreng teksto sa pamamagitan ng pagpili ng pagpipiliang box sa ibaba na may pangalang "Libreng teksto".

MARAMING PAGPIPILIAN NA TANONG (WALA O IILANG POSIBLENG SAGOT)

Kung gusto mo na ang iyong mga sumasagot ay makasagot ng higit pa sa isang tanong maaari mong gamitin ang paraan ng pagsagot na ito. Sa nakasanayang paraan ng pagsasagot na ito ay hinahayaang laktawang ng mga sumasagot ang tanong.

Kung gusto mo na pagsamahin ang pagpipilian kasama ang libreng teksto maaari mong tignan ang libreng teksto sa ibaba ng dialog.

Kung gusto mo na hindi paganahin ang abilidad ng mga sumasagot na laktawan ang iyong tanong maaari mong I-aplay itong pagsasaayos sa pamamagitan ng pag click sa "Advance Setting"Walang laman na sagot ay hindi posible kapag ang tanong ay obligado."

LIBRENG TEKSTO AT TANONG

Itong paraan ng pagtatanong ay magbibigay sa iyong mga sumasagot ng abilidad na magsulat ng libreng teksto na sagot.

Pakatandaan ang teksto at impormasyon na pinapakita sa bahaging ito.

OSGOOD-SCALE (ISKALA KASAMA ANG KAPILAS)

Ang Osgood-scale ay madals na ginagamit sa tanong tungkol sa halaga at opinyon na madalas para kumuha ng idea galing sa mga sumasagot kung ano ang kanilang pakiramdam tungkol sa brand. Para gamitin tong tanong kailangan mo ng kahit na 2 hanay sa -/+ patlang at pagpipilian na iskala sa pagitan ng 3 at 7.

Kung gusto mo na gumawa ng Pagsisiyasat para sa tanong kung paano nagugustuhan ang kanilang pag-aalaga sa customer at iba pa gayon ay maaari kang gumamit ng iba pang pagpipilian "Gradient scale". Tandaan na dapat mo lang gamitin ang Osgood-scale para sa tao na nakakaalam sa pagsagot ng ganitong klase na tanong.

GRADIENT SCALE

Ang greydyent na iskala ay hinahayaan kang mag tanong tulad ng "Ano ang iyong nararamdaman tungkol sa..." at pagsamahin ang ganitong tanong kasama ang iskala ng greydyent kung saan ang iyong mga sumasagot ay maaaring gradohan ang ibat ibang departamento ng iyong kumpanya. Maaari karin mag tanong ng iba pang tanong na may ganitong pagsagot na paraan.

Magsimula sa pagpili ng tamang halaga ng "Iskala sa pagitan ng katapat" pagkatapos ay mag lagay ng kahit 2 mapagpipilian sa "Pagpipilian (1 kada hilera)".

MGA TAGUBILIN

Ang mga tagubilin ay hindi mga tanong bawat salita, ang pagsagot na paraan na ito ay nagpapakita ng itim na teksto kung saan maaari mong ipaalam sa iyong mga sumasagot. Napakagandang gamitin para ilarawan ang maraming kumplikadong bahagi sa iyong Pagsisiyasat bago magpatuloy ang iyong mga sumasagot.

LIBRENG TEKSTO NA TANONG (MARAMING SAGOT ANG NA I-TYPE)

Itong paraan ng pagsagot ay makakatulong para gumawa itakda ang libreng teksto na kahon kung saan maaari mong gawin ang mga libreng teksto na kahon na obligado na sagutan o hindi.