Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

Pagdagdag/Baguhin ang aksyon

Sa isang Pagsisiyasat maaari na gusto mong laktawan ang hilera ng tanong depende sa sagot na iyong natatanggap, ito ay magagawa sa pamamagitan ng pag-click sa ibaba "Magdagdag/Baguhin ang aksyon". Maaari kang magdagdag ng skip-logic para tumalon sa susunod na tanong o isara ang pagsisiyasat at I-save ang resulta.