Walang lamang na boto sa iyong Pagsisiyasat

Para ipa walang laman ang boto na iniulat sa iyong Pagsisiyasat halimbawa kapag mayron kang hinahamok na pagsubok sa Pagsisiyasat at gusto mong simulan ang pagsisiyasat para sa iyong mga sumasagot na wala ang iyong pagsusulit na sagot sa resulta maaari mong sundan ang hakbang sa ibaba.

Pumunta sa “Pagsisiyasat”->”Isaayos” sa parehong hilera sa Pagsisiyasat na gusto mong ipa walang laman na boto. I-click sa ibaba “Burahin ang boto”.

BE AWARE! This will remove all your votes and this step cannot be cancelled!