Paglabas / Pagpasok ng Iyong Pagsisiyasat

ILUWAS ANG IYONG PAGSISIYASAT

Minsan kailangan mo na iluwas ang iyong Pagsisiyasat o Pagsisiyasat para mapadala sa ibapang gumagamit ng Examinare o ipadala sa tagasalin. Ito ang hakbang para gawin ito:

1. Pumunta sa "Pagsisiyasat" at I-click "Isaayos" sa Pagsisiyasat na nais mong iluwas.

2. I-click sa "Download" at I-save ang file sa iyong local computer.

IANGKAT ANG IYONG PAGSISIYASAT

Minsan kailangan mo na iangkat ang pagsasalin ng iyong Pagsisiyasat o iangkat ang Pagsisiyasat na gawa ng ibang Examinare na gumagamit.

1. Pumunta sa "Pagsisiyasat" at I-click "Iangkat".

2. I-upload sa iyong file.

3. Tignan ang iyong Pagsisiyasat kung kailangan pa ng huling pagbabago.