Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

Magdagdag ng teksto para sa Karagdagang Impormasyon

Minsan kailangan ng naaayon na explenasyon o klaripikasyon na walang teksto na idinagdag sa resulta. Para gawin ito kailangan mo na magpunta sa iyong Pagsasaayos ng Pagsisiyasat "Pagsisiyasat"->"Pagsaayos" sa Pagsisiyasat. Hanapin ang tanong na nais mong i-dagdag at teksto at I-click "Tagubilin". Dito maaari kang mamili para ipakita ang tagubilin sa itaas ng tanong o sa ibaba bago ang pagpipilian pagkatapos ay maaari monang I-click ang button na nakasulat "Save" para tapusin ang pag-dagdag ng teksto sa tanong.

Kung nais mong alisin ang tagubilin na teksto kailangan mo na I-click "Tagubilin" tulad ng inilarawan sa itaas at ipa walang laman ang teksto na bahagi sa lahat ng laman at I-click ang button na nakasulat "Save".