Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

Isama ang Larawan o Multimedia File

Kung nais mong magpakita ng larawan o play ng MP3 file kapag ang sumasagot ang papasok sa tanong maaari kang mag dagga ng file sa iyong tanong sa pamamagitan ng pagsunod ng hakbang sa ibaba.

Pumunta sa Pagsasaayos ng Pagsisiyasat "Pagsisiyast"->"Pagsaayos" sa iyong Pagsisiyasat.

Hanapin ang tanong na nais mong I-dagdag sa file(s) at I-click "Isama ang file" pagpipilian. Ngayong ay maaari kanang mag-dagdag ng file sa tanong na ito sa pamamagitan ng pag click sa "Piliin ang file", Pagkatapos piliin ang file I-click ang button na may markang "Save".

Maaari kang magsama ng maraming file na makikita mong magkakasya. Pero pagkatandaan na itoy maaaring maka epekto sa Panumbasan ng Sagot ng iyong Pagsisiyasat.