Tagapagtala ng mga Tanong

Sapag gawa ng iyong tanong sa iyong Pagsisiyasat ito ay awtomatikong isinasama sa dulo ng iyong pagsisiyasat. Kung nais mong ilipat o isaayos ang tanong madali lang ang paggawa nito sa pamamagitan ng pag-click sa "Tagapagtala ng tanong". I-drag at I-drop ang tanong pagkatapos I-click ang button na may markang "Save".