Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

I-activate ang pagsisimula ng pahina sa iyong Pagsisiyasat

Kung nais mong ipakita ang impormasyon sa pahina kapag ang iyong mga sumasagot ay bumisita sa iyong Pagsisiyasat maaari mong gamitin ang panimulang pahina. Magpunta sa Pagsisiyasat->Isaayos ang Pagsisiyasat na nais mong idagdag sa panimulang pahina. I-click ang menu na pagpipilian "Gumawa ng unang pahina para Pagsisiysat na ito" pagkatapos ipasok ang teksto sa dyalogo na ipinakita. Kung nais mong I-deactivate ang iyong panimulang pahina para dito sa pagsisiyasat gayon ay I-click ang "Pagsaayos ng Panimulang Pahina" pagpipilian at pumili "Huwag gamitin ang Panimulang pahina".

Paalala: Oras na iyong inactivate ang Paunang Pahina ang menu na pagpipilian ay mapapalitan ng pangalan mula "Gumawa ng paunang pahina para sa Pagsisiyasat na ito" sa "Pagsaayos ng Paunang Pahina".