Kagamitan sa Pagsisiyasat

Kagamitan sa Pagsisiyasat - Pahina sa Pagtulung

Isalin ang iyong pagsisiyasat para sa ibang wika.

Examinare Survey Tool ay mag bibigay sa iyo ng abilidad para bumuo ng ibat ibang bersyon ng wika para sa kaparehong pagsisiyasat. Para mag simula sa pagsasalin ng iyong pagsisiyasat i-click "Translate" button sa kaliwang menu.

Mayroon kang dalawang bersyon sa pagpapatupad na magagamit na gawain. Magingat sa pagpili ng angkop para sa iyo.

Bumuo ng bagong bersyon ng wika sa loob ng kaparehong pagsisiyasat.

Kung nais mong magbigay sa iyong mga sumasagot ng kakayahang para pumili ng bersyon ng wika para sa iyong pagsisiyasat para mag partisipa, gayon ay piliin itong pagpipilian. Ang iyong mga sasagot ay makikita ang wika na mapagpipilian kasama sa lahat ng bersyon ng wika sa pagsisiyasat.

Para bumuo ng bersyon ng wika, Una pumili ng destinasyon ng wika para sa iyong pag sasalin:

Ilagay ang isinaling tanong at sagot na pagpipilian sa tamang patlang. Sa ibaba bawat tanong ay may makikita kang "Save" button.

Click it each time you complete the translation of a single question.

Pagkatapos mong i-click ang "Save" button sa ilalim ng tanong, ito ay magiging berde, ibig sabihin na ang isinalin ng napiling wika ay nai-saved sa Examinare system.

Kung nais mong alisin ang kasalukuyang wika, i-click ang "Remove" button sa itaas kanang bahagi ng pahina. Palala na ang paggawa na ito ay hindi na maibabalik!

Ilagay ang isinaling wika at i-save sa lahat ng iyong tanong ng iyong pagsisiyasat para ma kumpleto ang bersyon ng wika.

Tandaaan na kapag iyong pinalitan ang teksto mula sa orihinal na tanong, dapat moring palitan ang bersyon ng wika; dahil kung hindi, ang pagsasalin ng tanong ay maaaring hindi gumana ng maayos.

Bumuo ng hiwalay na bersyon ng wika sa iyong pagsisiyasat file

Kung hindi mo nais mag dagdag ng wika na mapagpapalitan sa iyong pagsisiyasat at sa halip ay bumuo ng hiwalay na bersyon ng wika nito, gayon ay piliin ang Translation console.

Dito, pumili ng wika na iyong isasalin sa pagsisiyasat at punan ang angkop na patlang na isinalin. Sa ibaba ng pahina, makikita mo ang button "Save to translation file". Ito ay bumubuo "examinare" file, kung saan maaaring i-angkat sa iyong Pagsisiyasat na seksyon ng Examinare system at ayusin sa karaniwang paraan.

Kung kailangan mong isalin ang nakaraang nai-save ".examinare" file para sa iba pang wika, bumisita sa pag-angkat na seksyon ng Pagsalin na Pagkonsuwelo sahttps://manual.examinare.com/tools/translate/ . I-upload ang iyong ".examinare" file at maaari mong isalin at trabahoin ito na gaya ng inilarawan dati.