Kagamitan sa Pagsisiyasat

FAQ (Madalas na itinatanong)

Bakit mayroong dalawang logins?

Ang unang login ay para sa iyong kostumer zone. sa kostumer zone, hahawakan mo ang iyong biling at kontrata. Ang Survey Tool ay mayroong sariling login at pinuprotektahan mula sa billing data. At hindi ito pangkaraniwang para sa manager na hawakan ang billing at workers login para sa Survey Tool lamang.

Paano ang pagbabayad sa pamamagitan ng credit card gumagana?

Ang iyong account ay mapapalawak ng isang buwan matapos ang panahon ng pagsubok at sa kaparehong oras kada buwan. Ibig sabihin kung ikaw ay nag rehistro ng 14th ng Hunyo, ang panahon ng pagsubok ay matatapos sa 21st ng Hunyo at ang unang buwan ng pagbabayda ay ibabawas mula sa iyong credit card.

Papaano kapag ang aking bayad ay hindi tinaggap?

Kapag hindi tinanggap ang iyong bayad gayon ang aming sistema ay muling susubukan sa loob ng 3 araw. Ngunit kapag hindi parin ito naging matagumapay ang kontrata ay magsasara at ang lahat ng data ay mabubura.

Papaano ko i-upadte ang aking credit card?

Kung ikaw ay naka log in sa kostumer zone maaari mong doon i-update ang iyong credit card na detalye. Matapos mong i-update ang iyong detalye ang sistem ay muling susubuk kasama ang bagong detalye.

Papaano kung nais ko na i-upgrade ang aking serbisyo?

Makipag ugnayan sa Sales at sila ang mag update nito para sa iyo. Maaaring ikaw ay maglagda sa digital na dokumento sa loob ng kostumer zone.

Maaari ba akong magbayad sa pamamagitan ng wire transfer?

Maaari kang mag apply diretso sa online para sa pagbabayad sa form ng taunang billing o project based billing sa pamamagitan ng pag puno ng form at ikaw ay makakakuha ng approval o impormasyon kung paano maging karapat-dapat. Tignan ang link sa ibaba:

https://myzone.examinare.com/ph/contract/

Pwede ba na itigil sandali ang aking serbisyo at pagkatapos ay ipagpatuloy mamaya?

Hindi namin sinusuportahan ang libreng parada ng iyong serbisyo. Ngunit, mayroong posibilidad na iyong ipadara ang iyong data sa loob ng 9 na buwan para sa bayad. Makipag ugnayan sa Sales para malaman ang halaga para sa ganitong kaso. Sa panahon ng parada, walang labas na serbisyo pero hindi limitado para mag Logins at ang API na functions ay gagana.